Stavebná revolúcia si TY! Študuj stavebníctvo na SF STU v Bratislave

0

Spolu chránime životné prostredie

Reklama/advertisment:

Stavebná revolúcia 4.0 – to nie je iba využívanie najnovších technológií, ale aj ich využitie v prospech životného prostredia a riešenia environmentálnych problémov súčasnosti. 

Reklama/advertisment:

Ľudia budú stále potrebovať bývanie, kancelárie, fabriky, školy, kiná, haly, mosty, vodné elektrárne či tunely… ale bude záležať aj na tebe, ako sa zmení ich výstavba, a ako bude spĺňať nové kritériá nastavené spoločnosťou. Tie environmentálne. Riešenia budú na tebe a technológie ti v tom pomôžu.

SvF x

Na Stavebnej Fakulte STU sa stavebníctvo budeš učiť od odborníkov uznávaných vo svete a výnimkou nebude ani spoludržiteľ Nobelovej ceny. Či už sa budeš venovať protipovodňovým opatreniam, ochrane pôdy či úprave a revitalizácii ekosystémov.

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:

Postav si svoju budúcnosť!

Stavebníctvo je jednou z oblastí, v ktorej sa môžeš nájsť. U nás získaš:

  • výborné uplatnenie v praxi s nadpriemernou mzdou,
  • možnosť osobne pracovať a realizovať svoje pokusy v moderných laboratóriách,
  • zaujímavé študijné programy vrátane unikátneho štúdia v oblasti vody a vodného hospodárstva,
  • dobré študentské zázemie a jednu z najmodernejších univerzitných knižníc v strednej Európe,
  • motivačné štipendium,
  • možnosť podieľať sa na tvorbe významných diel u nás doma ako aj vo svete,
  • časť štúdia môžeš stráviť na jednej z 5 prestížnych univerzít v zahraničí,
  • popri štúdiu na fakulte máš možnosť venovať sa aj športu – aktívne alebo iba v rámci výučby.

Vyber si svoj odbor

Civil engineering

Študijný program Civil engineering budeš študovať v anglickom jazyku a získaš vzdelanie v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Naučíš sa všetko o stavebných materiáloch, navrhovať stavby a prezentovať vlastné riešenia technických a ekonomických problémov.

Geodézia a kartografia

Máš rád prácu za PC, ale zároveň sa chceš čo najviac pohybovať v prírode? Ako geodet môžeš spolupracovať na najrôznejších projektoch v oblasti rozvoja miest a obcí, výstavby diaľnic, mostov a tunelov, poľnohospodárstva, lesníctva, ochrane pamiatok či archeológie. Môžeš zameriavať diaľnice na Slovensku alebo pyramídy v Guatemale, snímkovať zemský povrch či kultúrne pamiatky pomocou dronov, laserových skenerov, fotogrametrických kamier, pracovať s dátami z družíc alebo z katastra nehnuteľností.

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby predstavujú vrchol staviteľstva a odpradávna patrili medzi najdôležitejšie stavby ľudstva. Ak sa chceš v budúcnosti podieľať na veľkolepých stavbách mostov, priehrad, tunelov, ciest či mrakodrapov, je toto vhodný odbor pre teba. Tu získaš skvelý predpoklad do budúcnosti stať sa jedným z najlepšie platených odborníkov vo svete.

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

Si kreatívny, rád využívaš svoje schopnosti v kreslení, si dobrý v technickom myslení a chceš prispieť ku vzniku krajšieho priestoru okolo seba? Potom ťa tento odbor určite zaujme. Krajinárstvo a krajinné plánovanie sa venuje projektovaniu v oblasti krajinnej architektúry, vodného hospodárstva a pozemkových úprav.

Matematicko-počítačové modelovanie

Matematicko-počítačové modelovanie ťa oboznámi s prostriedkami modelovania a naučí ťa zvládnuť tie časti matematiky, ktoré sa nevyhnutne využívajú pri modelovaní praktických problémov nielen v stavebníctve. Tiež sa perfektne naučíš ovládať programovacie jazyky a softvéry. V rámci aplikačných predmetov budeš využívať matematické modely, počítače a softvéry, ktoré sa používajú na simulácie a analýzu reálnych úloh.

Pozemné stavby a architektúra

Fascinuje ťa architektúra? Chcel by si sa podieľať na tvorbe zaujímavého a zmysluplného prostredia? Pozemné stavby a architektúra sú jedny z mála akreditovaných študijných programov v Európe s označením EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer), ktoré potvrdzujú splnenie medzinárodných štandardov podľa ENAEE. Tu nadobudneš prax s architektonickým navrhovaním a projektovaním s využitím počítačovej grafiky a virtuálnej reality a naučíš sa navrhovať konštrukcie a technológie budov.

Technológie a manažérstvo stavieb

Tu nájdeš najlepšie základy na prípravu, realizáciu a údržbu stavieb s využitím informačných technológií, ako sú BIM (Building Information Modeling), ktoré sa uplatňujú vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Technológia a manažérstvo stavieb sú späté so všetkými stavbami na svete. Na príklade atraktívnych stavieb na celom svete je možné pozorovať, že stavbu nie je také náročné navrhnúť, ako ju dokázať efektívne postaviť aj v tých najnáročnejších podmienkach (púšť, more, pralesy a pod).

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Ide o jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Význam vodných stavieb a vodného hospodárstva deklarujú mnohé medzinárodné organizácie o vode, ako je napr. IHP UNESCO, IWRA, ICOLD, IAHR alebo SNK IWA. Na Slovensku má jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej, tak aj vo výskumnej činnosti.

Elektronická prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!

Stačí si podať prihlášku a si u nás. Tak neváhaj a prihlás sa, stojí to za to!

Prihlás sa ešte dnes: E-PRIHLÁŠKA

Zdroj: klocher.sk