Na konci augusta sa rozbehal celý Bratislavský kraj

0

Reklama/advertisment:

Všetci dobre vieme, že šport a športové udalosti spájajú. Preto každoročne organizujeme
športové podujatia pre deti, ich rodičov, obyvateľky a obyvateľov v Bratislavskom kraji.
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme organizovali tradičné športové podujatia pre všetky vekové kategórie. Jeden pre deti s názvom Športový deň detí a dva amatérske behy pre deti aj dospelých, Vrakunský beh, ale aj Ružinovský kolotoč. Deti sa na Športovom dni detí mohli dosýta zabaviť, vyskúšať si rôzne športy, ale aj skutočný pretek o hodnotné medaile.
Behy na Vrakunskom behu a Ružinovskom kolotoč boli primárne určené pre dospelých, ale samozrejme nechýbala ani detská kategória.
Okrem skvelej nálady, jedinečných medailí a eufórie z behu sa na týchto podujatiach vytvorili priateľstvá detí, ale aj dospelých z pohraničnej oblasti Maďarska a Slovenska. Je to vďaka programu Rozbehaj sa, ktorý mal za ciel rozbehať cely Bratislavský kraj a pohraničné oblasti Maďarska pri Komárne. Projekt bol financovaný z programu Interreg, ktorý podporil aj minuloročné ročníky Vrakunský beh.
Vďaka podujatiam, ktoré sú podporované z programov Interreg – budujeme partnerstvá sa prehlbujú kontakty a priateľstvá medzi deťmi, ale aj dospelými v pohraničných regiónoch, upevňuje sa kooperácia pre budúce akcie či sa tvorí inkluzívna a tolerantná spoločnosť, v ktorej sa spájajú ľudia z rôznych prostredí, avšak s rovnakými hodnotami a názormi.
poster_mod.