September sa bude niesť v znamení športových podujatí

0

Reklama/advertisment:

Záver prázdnin prináša rôzne akcie, na ktorých sa deti môžu dosýta vyblázniť, ale spraviť
niečo aj pre seba a svojich rodičov – spoločne si užiť posledné dni voľna. Prípravy na
športové podujatia vrcholia a okrem slovenských detí a ich rodičov si prídu zašportovať aj
naši susedia z Maďarska.
Športové podujatia pre deti a dospelých, ako je napríklad, Ružinovský kolotoč a Vrakunskýbeh a Beer run, neodmysliteľne patria k záveru leta. Aj keď pandémia koronavírusu niektoré z týchto podujatí pozastavila, sme šťastní, že tento rok ich opäť môžeme zrealizovať pre našich návštevníkov a športových nadšencov.
Na týchto podujatiach sa môžu deti, ale aj rodičia zabaviť, užiť si spoločné chvíle
a zašportovať si. Okrem toho majú možnosť spoznať aj nových ľudí z Maďarska vďaka
programu  Interreg Maďarsko-Slovensko v projekte Rozbehaj sa.
Tento projekt poskytuje vytváranie nových profesionálnych a priateľských vzťahov, na
základe ktorých sa budujú predpoklady pre ďalšiu spoluprácu cieľových skupín v budúcnosti na rôznych športových, ale aj iných podujatiach.
Je dôležité podporovať a navštevovať takéto podujatia, ktoré sú realizované prostredníctvom projektov, pretože sa tak prispieva k zintenzívneniu pohraničnej spolupráce v regióne a podporuje sa aj národná súdržnosť medzi partnerskými organizáciami, ľuďmi a návštevníkmi týchto podujatí.

poster_mod.