Najlepšia škola už 10 rokov – Poď študovať na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU

0

Reklama/advertisment:

Urob správny krok! Poď na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave a vyber si zo špičkových programov.

Táto fakulta je jednou zo 7 fakúlt Slovenskej technickej univerzity

Reklama/advertisment:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola založená v roku 1940 ako odbor chemicko-technologického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT).

Podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry v skupine technických vied a fakúlt sa fakulta dlhodobo umiestňuje na prvej priečke. Najlepšie výsledky taktiež dosahuje aj v porovnaní s podobnými českými chemicko-technologickými fakultami.

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:

Fakulta ponúka množstvo študijných programov v troch stupňoch štúdia a to: bakalárske, inžinierske a doktorandské.

Študijné programy, z ktorých si môžeš vybrať:

– > Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
– > Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
– > Chemické inžinierstvo
– > Biotechnológia
– > Potraviny, výživa, kozmetika
– > Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie

FCHPT

Okrem štandardných študijných programov sú k dispozícii pre uchádzačov aj takzvané konverzné študijné programy

Ide o akreditované študijné programy so štvorročnou dĺžkou štúdia, kde prvý rok štúdia má zabezpečiť vyrovnanie a doplnenie vedomostí študentov z predmetov chémia, matematika a fyzika, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie štúdia na technickej fakulte.

Je to z dôvodu, že študenti na fakultu prichádzajú z rôznych stredných škôl s rôznou úrovňou vedomostí. Počas konverzného štúdia študenti nadobudnú aj základné laboratórne zručnosti a vedomosti o spracovaní nameraných údajov. Ďalšie tri roky konverzných študijných programov sú rovnaké ako v prípade štandardných študijných programov. Štúdium v slovenskom jazyku je bezplatné počas celej štandardnej dĺžky, t.j štyri roky.

Absolvent FCHPT sa budúcnosti obávať nemusí

Miera nezamestnanosti absolventov je na úrovni 1% a prvú prácu si absolventi hľadajú v priemere 27 dní, pričom 47% absolventov pracovalo vo vyštudovanom odbore.

Takže neváhaj, sadni k počítaču, vyber si študijný program a prihlás sa. Jednoduchšie to dnes už ani nemôže byť. Čas na podanie prihlášky máš do 30. apríla.

E-PRIHLÁŠKU nájdeš TU.

Zdroj: klocher.sk