Nie sú zlí: Učitelia prezradili pozitívne zážitky so študentami, ktoré aj vo vás obnovia vieru v ľudskosť

0
Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Reklama/advertisment:

Pri pohľade na negatívne množstvo správ, ktoré sa na nás hrnú z médií, takmer každého prejde chuť robiť dobré skutky. Možno aj vy máte pri ich pozeraní pocit, že vo svete neexistuje nič iné, než krádeže, znásilnenia a vraždy. A mládež? S tou to už dávno ide dole kopcom. Anonymné priznania učiteľov však aj vo vás obnovia nádej v ľudskosť. Ukazujú, že vo svete ešte nie je všetko stratené a v mladých ľuďoch ešte celkom nevymrelo dobro.

Reklama/advertisment:

Toto sú tie najlepšie pozitívne trendy, ktoré u mládeže zaznamenali ich učitelia:

#1 Neboja sa byť milí

Photo by pan xiaozhen on Unsplash

Učím výtvarnú na základnej škole. Je krásne vidieť, že deti ešte netušia, čo je to súťaživosť. Neboja sa pochváliť aj tých, ktorí vonkoncom nevynikajú v kreslení. “Jeej, ty si naozaj šikovná. Veľmi ti to ide.” Nešetria pochvalami a držia pri sebe. Verím, že im to vydrží čo najdlhšie.

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:

#2 Nerobia si srandu z iných

V dnešnej dobe deti už oveľa lepšie prijímajú inakosť. Nerobia si srandu zo spolužiakov, ktorí sa vymykajú štandardu. Vnímam to ako veľmi pozitívnu zmenu.

#3 Umývajú si ruky

Možno to niekto bude vnímať ako absolútnu blbosť, no pre mňa je to obrovský krok smerom k lepšiemu. Deti si oveľa viac umývajú ruky, ako predchádzajúca generácia. Dnešné deti a mládež to vnímajú ako absolútnu samozrejmosť.

#4 Neboja sa povedať svoj názor

Photo by Colton Sturgeon on Unsplash