Bratislava očami Bratislavčana #78

0

Reklama/advertisment:

Posledné domy starej Petržalky v lokalite, kde je dnes diaľnica obchvatu a viadukt ponad ňu a taktiež AuPark. Vľavo vidno nedokončený zjazd z Nového mosta. Napravo stromy v Sade Janka Kráľa