Bratislava očami Bratislavčana #192

0

Reklama/advertisment:

Primaciálne námestie začiatkom 20. storočia.
Zdroj obr.: Elemér Révhelyi, Kuny Domokos Múzeum – Tata