Bratislava očami Bratislavčana #127

0

Reklama/advertisment:

Dnešné Námestie SNP okolo roku 1951, Neurath je už po smrti, vedľajšieho Meinla (Zdroj) to o chvíľu čaká.
Zdroj obr.: Mano Jakub