Tento obrázkový test vám prezradí, ako ste na tom s logikou

0

Reklama/advertisment:

Na obrázku vidíme dve staršie dámy. Viete určiť, ktorá z nich nesie viac vody?

Správne odpovede

Reklama/advertisment:

Ak máte všetky odpovede hotové, môžete si ich porovnať s našimi správnymi odpoveďami:

Obrázok číslo 1: Pozrite sa pozorne na stromy. Uvidíte za nimi hnedé parožie.

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:

Obrázok číslo 2:  Alica je dievčatko s kratšími vlasmi. Je to ona práve preto, že sa za ňou nachádza dom s nepárnym číslom. Ako vieme, domy s párnymi číslami bývajú na jednej strane ulice, zatiaľ čo budovy s nepárnymi číslami bývajú na druhej strane ulice. Keďže je za ňou dom číslo 19, je logické, že aj dom číslo 23 bude na tej istej strane.

Ak ste boli pozorní, tak ste si určite všimli aj to, že Alica ide na hodinu herectva. Batoh má plný rôznych pomôcok.

Obrázok číslo 3: Majiteľkou je dievčatko, ktoré má roztrhané pančuchy z prednej strany. Teda Lujza, ktorá stojí uprostred partie. Jej kamarátka má síce tiež roztrhané pančuchy, ale tie si pravdepodobne roztrhla na stoličke.

Obrázok číslo 4: Poradie detí z ľava doprava: Mike, Max, Alex, Olivia a Alex.

Obrázok číslo 5: I keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, obe dámy majú v krhlách rovnaké množstvo vody. Krhla naľavo vyzerá väčšia, ale pípy sú na rovnakej úrovni.