Len pre tých najpozornejších. Nájdete všetkých 25 chýb na obrázku?

0
brightside.me

Reklama/advertisment:

Dnešná hádanke je skutočne len pre tých vnímavých. Dnešná hádanka vás určite potrápi. Predstavíme vám na prvý pohľad obyčajný obrázok. Verili by ste, že na ňom urobil úmyselne až 25 chýb? Podarí sa vám nájsť ich všetky?

Reklama/advertisment:

Ak ste pripravení, pretrite si oči. A sústreďte sa predovšetkým na detaily. Naozaj sa to oplatí.

brightside.me

Ak už máte všetky rozdiely, skúste si ich porovnať so správnymi odpoveďami. Ak ste našli viac ako 10, ste na tom dobre. Ak ste našli viac ako 20, máte vynikajúci postreh. Ak ste však našli všetkých 26, ste skutočný macher.

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:

Správne odpovede:

 1. Vietor fúka v rôznych smeroch, čo sa prieči logike. Dym ide na jednu stranu, zatiaľ čo vetvy stromu na druhú. V skutočnosti to tak nemôže byť
 2. Niektoré stromy majú listy, iné nie
 3. Na poli sa seje aj orie v ten istý čas
 4. Kôň ide na opačnú stranu. Pohybuje sa po poli, ktoré je už poorané
 5. Pri pluhu nikto nie je
 6. Na poli rastú iba stromy
 7. Na jednom zo stromov sú vetvy z rôznych stromov
 8. Tieň psa a človeka dopadá na rozdielnu stranu
 9. Brána má vlnitý tieň, nie rovný
 10. Dom nemá dvere
 11. Na bráne je 5 pásov, avšak tieň ukazuje len 4
 12. Brána sa nedá otvoriť
 13. Kríky rastú rovno na plote
 14. Záclony sú umiestnené na vonkajšej strane okien
 15. Muž je oproti rozmerom domu príliš veľký
 16. Pes je príliš veľký oproti ovciam
 17. Jednej ovci chýba noha
 18. Jedna ovca má chvost ako pes
 19. Ovce sú z hľadiska perspektívy príliš malé
 20. Niektoré objekty nevrhajú tieň
 21. Dvor je oplotený iba na jednej strane
 22. Jazero leží vyššie ako horizont
 23. Vozík so seno je oveľa vyšší ako muž.
 24. Na kolesách v popredí chýba jedno koleso a rukoväť (ak je rozbité, tak prečo by to stálo uprostred stodoly, kde sa skladuje seno?)
 25. Komín na streche je vyrobený z rovnakého materiálu ako samotná strecha

Ak sa chcete uistiť o pravdivosti správnych odpovedí, pozrite sa na tento obrázok: