Zmyslom života je láska. Ak o tom pochybujete, presvedčí vás týchto 15 citátov

0

Reklama/advertisment:

#7 „Človek bol stvorený z lásky. A preto túži milovať.“ Jean Maria Vianney


Reklama/advertisment:

#8 „Ten, kto miluje, lieta, beží a raduje sa. Je slobodný a nič ho nemôže obmedziť. Láska necíti bremeno, nehodnotí námahu, chce robiť viac, ako je schopná, bez vyhovárania sa, že je to nemožné.“ Tomáš Kempenský


#9 „V okamihu smrti budeme skúšaní z lásky. Ak skúšku zložíme, budeme naveky žiť v Láske.“ Michel Quoist

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:

Photo by Steven Spassov on Unsplash

#10 “Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa naplní tam, kde je láska.” Dietrich Bonhoeffer


#11 “Čím viac sa zriekaš seba samého, tým väčšia a úprimnejšia je tvoja láska.”
– Ludwig Andreas Feuerbach


#12 “Musíme žiť tak, ako by sme mali iba hodinu času na vybavenie toho najdôležitejšieho. A zároveň tak, ako by to, čo robíme malo pokračovať i vo večnosti.” Lev Nikolajevič Tolstoj

Photo by D A V I D S O N L U N A on Unsplash

#13 “Láska je ako vietor – ty ju nemôžeš vidieť, ale môžeš ju cítiť.”  Erich Maria Remarque


#14 “Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.” Antoine de Saint-Exupéry


#15 “Človek je stvorený z lásky a pre lásku: len láska ho naplní, z lásky sa bude raz zodpovedať, len láska má zmysel.” Vojtěch Kodet