Prekonajte svoju lenivosť: Vďaka týmto nádherným citátom sa pustíte do vecí, ktoré ste už tak dlho odkladali

0
Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Reklama/advertisment:

Najviac energie strácame neproduktívnym uvažovaním nad úlohami a povinnosťami, ktoré nás čakajú. Prax však ukazuje jedno. Čím dlhšie niečo odkladáme, tým menšiu máme chuť do niečoho sa skutočne aj pustiť. Ak aj vy len tupo hľadíte do steny, tieto motivačné citáty vás (konečne) nakopnú k činnosti. Možno aj sami prídete na to, že tá úloha, ktorú ste tak dlho odkladali, nebola taká náročná, ako sa vám snažilo nahovoriť vaše vedomie.

Reklama/advertisment:

Veríme, že aj vás tieto citáty motivujú k lepšiemu výkonu!

#1 „Genialita je 1% inšpirácie a 99% potu.“ Thomas Alva Edison

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:


#2 „Vašu budúcnosť vytvára to, čo robíte dnes, nie to, čo budete robiť zajtra.“ Robert Kiyosaki

Photo by Shubham Bochiwal on Unsplash

#3 „Nikto sa nestal nesmrteľným svojou lenivosťou.“ Benjamin Franklin


#4 „Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.“ Marcus Tullius Cicero


#5 „Lenivosť k vám prichádza najskôr ako cudzinec, potom ako hosť a nakoniec sa stáva vašim pánom.“ Oldřich Fišer


#6 „Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.“ Ambrose Bierce


#7 „Čím viac budeme kŕmiť lenivosť našej mysli, tým viac sa stáva silnou.“ Radhanath Swámi

pexels.com

#8 „Keď prekročíme svoje hranice, keď urobíme krok naviac alebo dôjdeme o kilometer ďalej, vyjadrujeme tým svoj odpor k zotrvačnosti a lenivosti alebo svoju vzburu proti strachu. Ak svojim činom poprieme zotrvačnosť a lenivosť, je to práca; ak ním poprieme strach, je to odvaha. Láska je práca alebo odvaha, ktorej zmyslom je povzbudenie duchovného rastu, či už vlastného, alebo cudzieho.“ Morgan Scott Peck