Filozof na tróne: Toto sú tie najznámejšie výroky Marka Aurelia, ktoré ukazujú na nadčasovú múdrosť tohto panovníka

0

Reklama/advertisment:

#10 “Prijímaj skromne, zriekaj sa bez reptania.”


#11 “Stále si uvedomuj, kto sú tí, ktorých uznanie chceš získať.”

Photo by Daniel Xavier from Pexels

Reklama/advertisment:

#12 “Kto hreší, na sebe hreší; kto ubližuje, sebe ubližuje, lebo sám seba robí zlým.”

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:


#13 „Nie smrti by sa mal človek báť, ale toho, že nikdy nezačne žiť.“


#14 „Len jedna vec je cenná na svete: aby človek strávil život v pravde a spravodlivosti.“


#15 „Pozri sa raz na veci z inej strany, ako si ich ty sám videl; to znamená začať nový život.“

Pre Quar.sk napísala Mia.