Deti sú svetlom sveta. Tieto citáty vás o tom presvedčia

0
Photo by Kevin Gent on Unsplash

Reklama/advertisment:

Deti sú jedinečné bytosti, ktoré nás môžu naučiť mnohému. Rozhodne nie sú majetkom svojich rodičov, s ktorým si môžu dospelí robiť to, čo chcú. V ich vnútri sa nachádza čistá duša, ktorá nie je až tak zavalená problémami a šablónami dospelých. Deti sa vedia skutočne tešiť zo života a žiť pre daný okamih. Sú budúcnosťou a svetlom sveta. O tom, že sa  v nich ukrýva skutočná sila, to vám ukážu tieto nádherné citáty:

Reklama/advertisment:

#1 „Iba deti, ktoré nepočúvajú, môžu sa stať lepšími ako sú ich rodičia.“ Dušan Radovič


#2 „Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.“ Sigmund Freud

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:

Photo by Simon Rae on Unsplash

#3 „Jedine deti vedia, čo hľadajú.“ Antoine de Saint-Exupéry


#4 „Akí sme, také budú naše deti.“ Johann Gottfried Herder


#5 „Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“ George Santayana


#6 „Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“ Giovanni Bosco

Photo by Caroline Hernandez on Unsplash

#7 „Cnosť preteká zo sŕdc matiek do sŕdc detí: lebo deti rady robia to, čo vidia robiť iných.“ Jean Maria Vianney


#8 „Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo vysvetľovať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé.“ Antoine de Saint-Exupéry