Čas je tá najrýchlejšie tečúca substancia. Toto je 15 inšpiratívnych citátov, ktoré vás o tom presvedčia

0

Reklama/advertisment:

#7 „Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“ Andy Warhol


Reklama/advertisment:

#8 „Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.“ Ferdinand Lesseps 


#9 „Nech všetko tvoje konanie, reč i myslenie je také, akoby si v tejto chvíli mal odísť zo života, akoby čas, ktorý ti je pridelený, bol neočakávaným darom.“ Marcus Aurelius

Reklama/advertisment:

Reklama/advertisment:


#10 „Stále hovoríme, že máme málo času, ale žijeme tak, akoby sme ho mali na rozdávanie.” Seneca

Photo by Tom Morel on Unsplash

#11 “Človek v honbe za svojimi materiálnymi túžbami nenávratne vydáva dva cenné faktory – čas a životnú energiu. Rád by som upozornil, že sú vydávané nenávratne (!) a samozrejme sú tým stratené určité možnosti. Človek na základe svojej voľby samozrejme môže voľne spotrebovávať životnú silu, ktorú má, na programy Materiálnej podstaty v tomto iluzórnom trojrozmernom priestore.” Anastasia Novych (z knihy AllatRa)


#12 „Musíme žiť tak, ako by sme mali iba hodinu času na vybavenie toho najdôležitejšieho. A zároveň tak, ako by to, čo robíme malo pokračovať i vo večnosti.“ Lev Nikolajevič Tolstoj


#13 „Čas je ako rieka skladajúca sa z udalostí, ktoré sa stanú a jej prúd je silný; len čo sa niečo objaví, už je to zmetené preč a na jeho miesto príde niečo iné, čo tiež bude zmetené preč.“ Marcus Aurelius